Um Arctica

Stjórnarhættir

Samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki ber Arctica Finance hf. að fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Stjórn Arctica Finance fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq Iceland og Samtök atvinnulífsins hafa gefið út. Góðir stjórnarhættir stuðla að bættum vinnubrögðum og samskiptum sem eykur traust milli hluthafa, stjórnar, stjórnenda, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila.

Stjórnun og yfirráð yfir Arctica Finance skiptast á milli hluthafa, stjórnar og framkvæmdastjóra í samræmi við samþykktir félagsins, reglur stjórnar og önnur tilmæli stjórnarinnar. Þá lýtur stjórnun og yfirráð félagsins ýmsum lögum og reglum, þ.m.t. lög um hlutafélög, lög um fjármálafyrirtæki, lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, reglugerð um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja og reglur Kauphallar, auk ýmissa leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins. Nánari útlistun á lögum, reglum, reglugerðum og leiðbeinandi tilmælum er að finna á vef Fjármálaeftirlitsins

Stjórnarháttayfirlýsingar

Árlega gerir Arctica Finance úttekt á því hvort stjórnarhættir félagsins séu í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Í kjölfarið er birt yfirlýsing um stjórnarhætti Arctica Finance í sérstökum kafla í ársreikningi sem má finna hér að neðan. Það er einnig fjallað um stjórnarhætti Arctica Finance í ársskýrslu félagsins.

Starfsreglur stjórnar

Starfsreglur stjórnar Arctica Finance eru settar á grundvelli 70. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, 54. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og 18. gr. samþykkta félagsins með hliðsjón af leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 1/2010 og viðmiðunarreglum evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinar (EBA). Starfsreglurnar taka jafnframt mið af fyrrgreindum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. 

Samþykktir

Hér má finna samþykktir Arctica Finance. 

Starfskjarastefna

Stjórn Arctica Finance ber að samþykkja starfskjarastefnu og er hún árlega borin undir aðalfund félagsins.

Ársreikningar

Ársreikningur Arctica Finance er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglur um reikningsskil verðbréfafyrirtækja og verðbréfamiðlana.