Fréttir

Jarðvarmi eykur við hlut sinn í HS Orku

23. maí 2019

Jarðvarmi slhf., sem er í eigu fjórtán íslenskra lífeyrissjóða, hefur nýtt forkaupsrétt sinn tilkaupa á 53,9% hlut í HS Orku hf. af Innergex ásamt því að kaupa 12,7% hlutfagfjárfestasjóðsins ORK í félaginu. Þá hefur Jarðvarmi valið erlendan samstarfsaðila, Ancala Partners, sem mun í framhaldinu kaupa 50% hlut í HS Orku á móti Jarðvarma. Fyrir átti Jarðvarmi 33,4% hlut í HS Orku. 

Samtals er um að ræða kaup á 66,6% hlut í HS Orku. Samanlagt kaupverð hlutanna er um 47 milljarðar króna. 

Samhliða þessu mun nýtt félag, Blávarmi slhf., sem er í eigu sömu lífeyrissjóða og Jarðvarmi, eignast 30% hlut HS Orku í Bláa Lóninu. Kaupverð eignarhlutarins er um 15 milljarðar króna.

Áður en til þessara viðskipta kom hafði Innergex samið um sölu á hlutum í HS Orku meðfyrirvara um forkaupsrétt Jarðvarma. Sem fyrr segir ákvað Jarðvarmi að virkja forkaupsréttsinn og leysa hlutinn til sín á sama verði og samið hafði verið um í þeim viðskiptum.

Ráðgjafar Jarðvarma í þessum viðskiptum voru Arctica Finance, SKR lögfræðiþjónusta og Advel lögmenn.

Ancala Partners er breskt sjóðastýringarfyrirtæki sem sérhæfir sig í evrópskum innviðafjárfestingum. Innan félagsins er mikil þekking á eignarhaldi og rekstri orkufyrirtækja.

Davíð Rúdólfsson stjórnarformaður Jarðvarma og Blávarma:

Með þessum viðskiptum skapast stöðugleiki um eignarhald á HS Orku til framtíðar. Sérfræðiþekking Ancala á sviði endurnýjanlegrar orku og sameiginleg sýn okkar á þau tækifæri sem eru til staðar fyrir HS Orku til lengri tíma gerir Ancala að ákjósanlegum meðeiganda. Fram undan eru spennandi tækifæri við frekari uppbyggingu HS Orku. Þá er Bláa Lónið kjölfesta í íslenskri ferðaþjónustu sem hefur byggt upp sterkt alþjóðlegt vörumerki. Uppbygging síðustu ára skapar tækifæri til enn frekari vaxtar sem eigendur Blávarma hyggjast taka fullan þátt í.

Lee Mellor, meðeigandi Ancala Partners:

Við fögnum samstarfinu við Jarðvarma um fjárfestinguna í HS Orku. Í rekstri HS Orku deila Ancala og Jarðvarmi sameiginlegri hugmyndafræði þar sem áhersla er lögð á stuðning viðstjórnendur, frekari fjárfestingar og samstarf til langs tíma. HS Orka er ákjósanlegur grunnur til að vinna að frekari verkefnum á hinum áhugaverða vettvangi endurnýjanlegrar orku áÍslandi. Við hlökkum til samstarfsins við Jarðvarma og við stjórnendur HS Orku.

Ásgeir Margeirsson forstjóri HS Orku hf.:

Það er fagnaðarefni að söluferlinu sé lokið. Félagið verður í eigu tveggja öflugra og traustrahluthafa sem hafa skýr áform um stuðning við það og uppbyggingu þess til langframa. Jarðvarmi hefur verið hluthafi í félaginu frá árinu 2011 og stutt það afar vel. Við hlökkum til samstarfs við hluthafana við áframhaldandi uppbyggingu og rekstur félagsins. Viðskipti eru enn fremur jákvæður vitnisburður um þróun félagsins og það góða starf sem hæft starfsfólk okkar vinnur.

Traustur rekstur 

HS Orka er þriðja stærsta orkufyrirtæki landsins með um 8% af framleiddri raforku. Fyrirtækið á og rekur tvö jarðvarmaver, í Svartsengi og á Reykjanesi, og náði raforkuframleiðsla fyrirtækisins sögulegu hámarki á árinu 2018 þegar heildarraforkuframleiðslan var 1.397 GWh, sem var um 2,1% yfir áætlun ársins og um 21,4% yfirframleiðslu ársins 2017. 

Rekstrartekjur félagsins árið 2018 voru 8,9 milljarðar króna, samanborið við 7,5 milljarðakróna árið 2017. Aukning er um 18% á milli ára sem skýrist fyrst og fremst af auknum tekjum af raforkusölu en þær voru 85,8% af tekjum félagsins árið 2018. Hagnaður HS Orku á árinu 2018 fyrir fjármagnsliði og skatta (EBITDA) var 3,2 milljarðar króna samanborið við 2,2milljarða króna árið 2017.