Hlutafjárútboð Fly Play hf.

Útboðin hófust kl. 10.00 fimmtudaginn 24. júní 2021 og þeim lauk kl. 16.00, föstudaginn 25. júní 2021.

Áskriftarvefur

Upplýsingar um úthlutun má nálgast rafrænt á áskriftarvef útboðsins.

Um útboðin

 • Haldinn verður opinn kynningarfundur kl. 8:30 þriðjudaginn 22. júní. Vefstreymið verður aðgengilegt hér á vefnum, sem og á vefsíðu Play.
 • Útboðin munu standa yfir frá kl. 10:00, fimmtudaginn 24. júní nk., til kl. 16:00 föstudaginn 25. júní. 
 • Boðnir verða til sölu samtals 221.906.800 hlutir að nafnverði í formi nýrra hlutabréfa í Fly Play hf.
 • Tveir áskriftarmöguleikar eru í boði, í sitthvoru útboðinu, með þátttöku í áskriftarleið A og áskriftarleið B, sem eru ólíkar er varðar stærð áskrifta og úthlutun. 
 • Verð í áskriftarleið A er 18 kr./hlut og verð í áskriftarleið B verður innan verðbilsins 18-20 kr./hlut. 
 • Áætlað er að niðurstöður útboðanna verði tilkynntar föstudaginn 25. júní 2021 og niðurstöður úthlutunar þann 28. júní 2021.
 • Áætlaður gjalddagi og eindagi greiðsluseðla er mánudaginn 5. júlí 2021.
 • Afhendingardagur nýrra hluta er áætlaður eigi síðar en föstudaginn 9. júlí 2021 og fyrsti viðskiptadagur með hluti Fly Play hf. á Nasdaq First North Iceland er áætlaður föstudaginn 9. júlí 2021.
 • Arctica Finance er umsjónaraðili útboðanna og Arion banki söluaðili ásamt Arctica Finance.

Tengt efni

Nánar um útboðin

Skilyrði útboðs

 • Allir einstaklingar og lögaðilar sem hafa íslenska kennitölu.
 • Einstaklingar þurfa að hafa náð 18 ára aldri og vera fjárráða.
 • Einstaklingar og lögaðilar þurfa að eiga eða stofna vörslureikning. Einstaklingar og umsækjendur lögaðila með rafræn skilríki geta stofnað vörslureikning hjá Arion Banka hér .

Ítarlegri upplýsingar og útboðsgögn

Fjárfestakynninguna og aðrar upplýsingar um útboðin og töku hlutabréfanna til viðskipta máfinna undir tengt efni.

Lykildagsetningar 

 • Útboðstímabil: 24. – 25. júní 2021
 • Fyrirhugaður eindagi: 5. júlí 2021
 • Áætluð afhending: Eigi síðar en 9. júlí 2021
 • Áætlaður fyrsti viðskiptadagur: 9. júlí 2021

Opinn kynningarfundur, þriðjudaginn 22. júní kl. 8:30

Play heldur kynningarfund þriðjudaginn 22. júní 2021 kl. 8:30 í gegnum vefstreymi. Vefstreymið er opið öllum og ekki þarf að skrá sig. Upptaka af fundinum verður ekki aðgengileg eftir að honum lýkur. 

Áskriftarleiðir

  Áskriftarleið A Áskriftarleið B
Tilboðsverð Fast verð 18 kr./hlut. Tilboð gerð innan verðbilsins 18-20 kr./hlut. Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum (hollenskt útboð).
Stærð útboða 3,99 - 4,31 ma.kr. að söluandvirði1 Um 1,15 ma.kr. að söluandvirði. 64.000.000 hlutir (um 29% af heild). Um 2,84 - 3,16 ma.kr. að söluandvirði. 157.906.800 hlutir (um 71% af heild).
Stærð áskrifta Áskriftir að fjárhæð 100 þ.kr. – 20 m.kr. Áskriftir að fjárhæð yfir 20 m.kr.

Meginreglur varðandi úthlutun2

Leitast verður við að skerða ekki áskriftir undir 500 þ.kr. Ef til umfram­eftirspurnar kemur verður skerðing hlutfallsleg. Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli tilboðsverðs. Útgefandi áskilur sér rétt til að ákveða úthlutun einhliða.

1) Útgefandi áskilur sér rétt til minnka stærð áskriftarleiðar A til að tryggja að stærð útboðsins verði undir jafnvirði 8 milljóna evra í íslenskum krónum. Breytingar á gengi gjaldmiðla gætu haft áhrif á fjölda hluta sem boðinn verður eða seldur í áskriftarleið A. Útgefandi áskilur sér rétt til að breyta innbyrðisstærð áskriftarleiðanna, með stækkun annarrar áskriftarleiðar á kostnað hinnar, eftir því sem eftirspurn kann að gefa tilefni til og til að þjóna sem best markmiðum útboðanna.

2) Útgefandi áskilur sér rétt til að víkja frá framangreindum grunnviðmiðum um úthlutun með skerðingu áskrifta og framkvæma úthlutun á grundvelli viðmiða sem útgefandi telur æskileg eða eftirsóknarverð til að þjóna markmiðum útboðanna sem best, þ.m.t. með því að hafna einstaka áskriftum í heild eða að hluta, án frekari viðvörunar eða rökstuðnings. Útgefandi mun leitast við að tryggja úthlutun til þeirra starfsmanna sem taka þátt í útboðinu.

Mikilvægar upplýsingar til áskrifenda

Þátttaka í útboði með staðfestingu áskriftar er skuldbindandi. Fjárfestir, sem staðfest hefur þátttöku sína hvort heldur sem er í áskriftarleið A eða B getur ekki breytt áskrift sinni eða fallið frá henni. Útgefandi áskilur sér rétt til að innheimta áskriftir til samræmis við fyrirmæli laga, eða úthluta hlutabréfum áskrifanda sem ekki greiðir á gjalddaga til annarra fjárfesta, án frekari fyrirvara að viðvörunar.

Söluaðilar áskilja sér rétt til að krefjast staðfestingar á greiðslugetu eða tryggingar fyrirgreiðslu áskrifta frá áskrifendum. Verði áskrifandi ekki við þessari kröfu söluaðila innan þess frests sem gefinn er, áskilja söluaðilar sér rétt til að ógilda áskrift viðkomandi áskrifanda að hluta eða í heild. Söluaðilar meta einhliða hvort staðfesting á greiðslugetu eða trygging teljist fullnægjandi.

Söluaðilar og útgefandi áskilja sér rétt til að hafna áskriftum, án fyrirvara eða aðvörunar. Eftir því sem eftirspurn kann að gefa tilefni til áskilja söluaðilar sér rétt til að lækka fjölda hlutasem boðnir eru í áskriftarleið A og fjölga hlutum sem boðnir eru í áskriftarleið B.

Útboðin eru eingöngu markaðssett á Íslandi og er þátttaka í áskriftarleið A er heimil öllum þeim einstaklingum og lögaðilum sem hafa bæði íslenska kennitölu og eru fjárráða í skilningi lögræðislaga nr. 71/1997, með þeim takmörkunum sem af lögunum kunna að leiða. Þar af leiðir að einstaklingum sem ekki hafa náð 18 ára aldri, sem og þeim einstaklingum sem ekki ráða búi sínu sjálfir, er ekki heimil þátttaka í útboðinu. Þátttaka í áskriftarleið B er háð sömu skilyrðum, auk þess sem lágmarksfjárhæð áskriftar er 20 m.kr.

Minnt er á að hlutabréf eru áhættusöm fjárfesting sem getur byggst á væntingum en ekki loforðum. Áður en tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutabréfum í Fly Play hf. skulu fjárfestar kynna sér alla skilmála útboðsins og upplýsingar um Fly Play hf., sem finna má í fjárfestakynningu Fly Play hf., sem dagsett er 14. júní 2021, auk annarra gagna, fyrirvara og upplýsinga sem birt eru í tengslum við útboðin og fyrirhugaða skráningu á Nasdaq First North Iceland.

Spurt og svarað

Hvernig tek ég þátt?

Hægt verður að taka þátt í útboðinu á áskriftarvef útboðs. Til þess að taka þátt þarf að eiga eða stofna vörslureikning til að fá hlutina afhenta inn á.

Hvernig stofna ég vörslureikning?

Hægt er að stofna vörslureikning með rafrænum hætti hjá Arion banka hér. Einstaklingar og umsækjendur lögaðila þurfa að vera með rafræn skilríki.

Hvenær verður hægt að skrá áskriftir?

Áskriftartímabilið er frá kl. 10:00 fimmtudaginn 24. júní til kl. 16:00 föstudaginn 25. júní 2021.

Hvernig skrái ég mig inn á áskriftarvefinn?

Það er tvær leiðir til að skrá sig inn: 

 1. Rafræn skilríki.
 2. Fá sent rafrænt skjal í netbanka með notendanafni og lykilorði. Heiti skjalsins er "Almennt útboð - aðgangur".

Hvernig skrái ég áskrift fyrir hönd lögaðila?

Ef skrá á áskrift fyrir hlutabréfum í útboðinu fyrir hönd lögaðila er um tvær leiðir að velja: 

 1. Á áskriftarvefnum er hægt að velja aðra leið í stað innskráningu með rafrænum skilríkjum. Þar skal fylla út kennitölu undir nýskráning og mun lykilorð berast í netbanka viðkomandi lögaðila undir Rafræn skjöl. Athugið að það getur tekið nokkrar mínútur fyrir lykilorðið að berast. Þegar að lykilorðið hefur borist í netbanka getur viðkomandi aðili sem hefur umboð til þess að skuldbinda lögaðilann farið inn í gegnum innskráningu þar sem hann skráir kennitölu og lykilorðið sem birtist í netbankanum.
 2. Innskráning í gegnum rafræn skilríki lögaðila. Athugið að einungis er hægt að velja þessa leið ef umsækjandi lögaðila eru með rafræn skilríki sem eru eingöngu tengd lögaðilans og ekki tengd persónulegri kennitölu einstaklings.

Þarf ég að eiga vörslureikning til að geta tekið þátt?

Já, svo hægt sé að móttaka hlutina sem keyptir eru í útboðinu. Hægt er að stofna vörslureikning með rafrænum hætti hjá Arion banka hér .

Hvenær þarf að borga?

Áætlaður gjalddagi og eindagi er 5. júlí 2021.  Ekki er öruggt að greiðslur sem framkvæmdar eru eftir klukkan 16:15 berist samdægurs.

Hvenær fæ ég hlutina afhenta?

Áætlað er að hlutirnir verði afhentir inn á vörslureikning áskrifenda eigi síðar en 9. júlí 2021.


Fyrirvari - Mikilvægar upplýsingar til allra þeirra sem heimsækja vefsíðuna.

Þessi hluti vefsíðunnar inniheldur upplýsingar og gögn (hér eftir „efnið“) er varða útboð á hlutabréfum Fly Play hf. (hér eftir „Fly Play“ eða „félagið“). Mögulegt er að þú hafir ekki hæfi eða heimild til að skoða efnið. Mikilvægt er að þú lesir neðangreindan fyrirvara til enda, þar sem hann á við um alla sem skoða þetta vefsvæði eða vefsvæði sem þetta vefsvæði vísar til. Athugið að breytingar og uppfærslur kunna að vera gerðar á neðangreindum fyrirvara og því þarf að lesa allan fyrirvarann í hvert skipti sem farið er inn á þetta vefsvæði.

Efnið er ekki lýsing samkvæmt fyrirmælum laga um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði nr. 14/2020 og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2017/1129.

Efnið er ekki til birtingar, dreifingar eða útgáfu, hvorki með beinum né óbeinum hætti og hvorki að hluta til eða í heilu lagi, í eða til Bandaríkjanna, Kanada, Ástralíu, Japan eða Suður-Afríku eða hvers þess lands þar sem slíkt teldist vera brot á viðkomandi löggjöf þeirrar lögsögu (hér eftir sameiginlega „takmörkuðu lögsagnarumdæmin“) og ætti því ekki að túlka sem tilboð um sölu eða hvatning um að gera tilboð vegna kaupa á hlutabréfum Fly Play í takmörkuðu lögsagnar­umdæmunum. Hugsanlegir notendur þessara upplýsinga eru beðnir um að kynna sér og fylgja eftir öllum slíkum takmörkunum.

Félagið hefur ekki gripið til aðgerða sem myndu heimila boð á hlutabréfum þess eða eignarhald eða dreifingu á efninu, eða öðru útgáfu- eða kynningarefni er varðar hlutabréf félagsins í einhverri lögsögu þar sem aðgerða í þeim tilgangi er krafist.

Afhending, útgáfa eða dreifing efnisins kann að vera takmörkuð með lögum í tilteknum lögsagnarumdæmum og ættu aðilar innan takmörkuðu lögsagnarumdæmanna að kynna sér slíkar takmarkanir og fylgja þeim.

Hlutabréf sem efnið lýtur að verða ekki skráð eða seld samkvæmt viðeigandi lögum um verðbréf í neinu ríki, fylki, yfirráðasvæði, sýslu eða lögsagnarumdæmi öðru en Íslandi og óheimilt er að bjóða, selja, endurselja eða afhenda þau, beint eða óbeint, í neinu lögsagnarumdæmi öðru en þar sem slíkt væri í samræmi við viðeigandi lög og reglur.

Ef þér er óheimilt að skoða efnið, af hvaða ástæðu sem er, er þér ráðlagt að yfirgefa vefsvæðið þegar í stað.

Efnið kann að innihalda yfirlýsingar, sem varða m.a. fjárhagsleg og rekstrarleg markmið Fly Play til lengri tíma litið, sem eru, eða gætu talist vera, „framsýnar yfirlýsingar“. Þessar framsýnu yfirlýsingar má greina vegna orðanotkunar sem vísar til framtíðar, þ.á m. orðin „trúir, „miðar að“, „spáir“, „heldur áfram“, „áætlar“, „áformar“, „ráðgerir“, „gerir ráð fyrir“, „býst við“, „hyggur á“, „gæti“, „mun“ eða „ætti“, eða, í hverju tilviki neikvæð eða önnur tilbrigði eða önnur sambærileg hugtök, eða með umræðum um stefnu, áætlanir, markmið, ókomna atburði eða fyrirætlanir. Framsýnar yfirlýsingar geta, og eru gjarnan, verulega frábrugðnar raunverulegum árangri. Sérhver framsýn yfirlýsing endurspeglar núverandi afstöðu félagsins með tilliti til ókominna atburða og er háð áhættu vegna ókominna atburða og annarra áhættuþátta, óvissu og ætlunum er varða viðskipti félagsins, rekstrarárangur, fjárhagslega stöðu, lausafjárstöðu, horfur, vöxt eða aðferðir. Framsýnar yfirlýsingar taka aðeins mið af þeim degi sem þær eru gefnar.

Fly Play og Arctica Finance hf. og Arion banki hf. (sameiginlega „umsjónaraðilarnir“) hafna sérstaklega öllum skyldum eða skuldbindingum um að uppfæra, yfirfara eða endurskoða efnið eða einhverja framsýna yfirlýsingu sem er að finna í efninu, hvort sem er vegna nýrra upplýsinga, framtíðarþróunar eða annars

Fyrirtækjaráðgjöf umsjónaraðilanna starfa eingöngu fyrir Fly Play og ekki nokkurn annan í tengslum við útboð hlutabréfa félagsins. Þeir munu ekki líta á neinn annan aðila sem viðskiptavin þeirra að því er varðar útboð hlutabréfanna og munu ekki bera ábyrgð gagnvart neinum nema Fly Play .

Fly Play og umsjónaraðilarnir veita aðgang að efninu á þessu vefsvæði, eða vefsvæðum sem vísað er á, í góðri trú og einungis í upplýsingaskyni. Aðilar sem óska aðgangs að efninu ábyrgjast og staðfesta að þeir geri slíkt einungis til að afla sér upplýsinga. Efnið á vefsvæðinu, eða vefsvæðum sem vísað er á, fela ekki í sér sölutilboð eða kaupbeiðni á hlutabréfum útgefnum af Fly Play. Slíkt efni telst heldur ekki ráðgjöf eða ráðlegging af hálfu Fly Play eða umsjónaraðilanna eða neinum öðrum aðila um að kaupa eða selja hlutabréf útgefin af Fly Play.

Með því að ýta á „Ég samþykki“ hnappinn hér fyrir neðan staðfestir þú að þú hafir lesið og skilið þennan fyrirvara og að þú sért einstaklingur sem hefur heimild, samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem við eiga, til að móttaka efnið sem er að finna á þessari vefsíðu, og sérstaklega að þú sért ekki staðsettur í takmörkuðu lögsagnarumdæmunum.