Um Arctica

Um Arctica

Arctica Finance hf. var stofnað árið 2009 og er verðbréfafyrirtæki sem starfar samkvæmt heimild og undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Um starfsemi Arctica Finance gilda m.a. lög nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, lög nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, og lög nr. 2/1995, um hlutafélög.

Arctica Finance er framsækið félag og byggir félagið þjónustu sína á því að veita fagfjárfestum og öðrum fjársterkum aðilum þjónustu í gegnum þrjú svið, Eignastýringu, Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskipti. Starfsmenn Arctica Finance hafa allir víðtæka og áralanga reynslu af þjónustu og ráðgjöf af því tagi er félagið býður upp á. Áhersla er lögð á að byggja upp traust samband við viðskiptavini, þar sem fagmennska og trúverðugleiki eru í fyrirrúmi.

Starfsemi Arctica Finance er fyrst og fremst á Íslandi, en tengslanet starfsmanna teygir sig víða og hafa starfsmenn félagsins unnið verkefni víða erlendis, m.a. á Norðurlöndum, Bretlandseyjum, meginlandi Evrópu og Norður-Ameríku.